Yenilikçi insan kıymeti; kadınlar

Sosyal Bilgiler dersinde çağdaş, kıymetli ve vizyoner bir öğretmenimiz vardı. Orhan Uğuroğlu, şimdi başka bir yerden bizi seyir halindedir eminim, ışıklar içinde uyusun. Bana derste Cumhurbaşkanı Andını okutmuştu.

Yayınlama: 15.06.2021
A+
A-

Sosyal Bilgiler dersinde çağdaş, kıymetli ve vizyoner bir öğretmenimiz vardı. Orhan Uğuroğlu, şimdi başka bir yerden bizi seyir halindedir eminim, ışıklar içinde uyusun. Bana derste Cumhurbaşkanı Andını okutmuştu. Sınıfa dönüp, kadınların Cumhurbaşkanı olabileceğini hatta içimizden herhangi birinin de çalışarak, öğrenerek ve emek ederek istediği yere ulaşabileceğini söylemişti.

İşte bir kadının Cumhurbaşkanı olabileceğini öğrendiğim yaşlar ortaokulun ilk yıllarına rastlar. O gün bugündür icat çıkarır merakla sorgularım. O gün bu gündür emeğe, çalışmaya ve gayrete inanırım. O gün bugündür topluma değer yaratanları alkışlarım. Geçmişte böyle güzel bilgilerle tohumlanan o dönemin genç fidanları bizler, aynı kararlı duruşuyla, bu dönemin yetişkin kadınları olarak değişimin eşitlik ve çeşitlilikten yana olmasında ısrarlarımıza devam ediyoruz.

TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2019 yılları arasında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görülmüş. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2019 yılında yüzde 91,0 olmuş. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde ise 2008 yılında kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran 2019 yılında ise sırasıyla yüzde 85,7 ve yüzde 96,4 sonucu çıkmış.

Bu ve benzeri istatistiki bilgileri hemen hemen tüm yazılarımda kadınların hangi noktada hangi koşullarda yer aldığını ifade edebilmek üzere belirtiyorum. Düşlediğimiz dünyanın yolu bilime dayalı eğitimden geçmektedir. Kadınlar özel, sosyal ve tüzel hayatlarında bilgileriyle ve doğru bilgiye ulaşabilme kapasiteleriyle yükseleceklerdir.

Kariyer planımızda istediğimiz yere ulaşabilmenin önce hedef belirleme ardından hedef için adım atmayla başlayabileceğini ve bu hedef doğrultusunda da kararlı şekilde ilerlememizle mümkün olabileceğini aktarmak isterim.

Felsefesi yenilenen dünyamız artık  kendi lider yapısını da değiştiriyor. Bilginin, görgünün, çalışmanın, vicdanın, kendini bilmenin tekrar yükselen değer olacağını ve bu algıya sahip yöneticilerin artacağı günlere hazırlık sürecindeyiz.

Dijital ekonominin konusunda uzmanlara yer açacağı iş dünyasında kadın liderlerin öğrenmeye açık yenilikçi yönleriyle süreçle daha da rahat uyumlanacağı ortadadır. Özellikle pandemiyle gelen sorunların yarattığı ihtiyaçları görebilen, bunlara samimi niyetiyle yaklaşan, güven veren ve umut aşılayan yöneticilerin yoğun olarak kadın çalışanlardan çıkacağı açıktır.

Ülkemizde kadın, kendine yüklenen rolün ve misyonun bilinciyle yaratabileceği değeri sonuna kadar işine, aile düzenine ve sosyal hayatına sunarak kendini aşma gayretini daima yinelemiştir.

Bizlerin sürekli üzerinde durduğu konu kadının profesyonel hayata etkin katılımının topluma katacağı değerdir.

Bugünlerde yer altı kaynakları konusunda ülkemiz adına umut veren gelişmeler yaşanıyor. Elbette projelerin gerçekleşmesi ile ancak umutlar mutluluğa dönüşecektir. Bu gelişmeler yaşanırken beşeri sermaye adına en büyük kaynak olabilecek bir değeri yani kadınları gözden kaçırmadan hareket etmeliyiz.

Ekonominin gelişimi için yer altı kaynakları, döviz rezervleri gibi konular gündemi işgal ederken; yapısal reform kavramının içi doldurulurken, işgücü piyasasındaki bu hareketi işleyebilecek çevik ve dayanıklı insan kıymeti de konuşulmalıdır.

Bu beşeri sermeyenin kadınlardan oluşacağı yönetici insan kaynağı olarak  ekonomik meselelerin çözülmesinde önemli ve daha etkili sonuçlar ortaya koyabileceğini söylemek isterim.   

Kadın işgücünün sunabileceği en önemli değer zinciri,  yönetim ve yönetişim yetkinliğinin, ülkenin ekonomik potansiyellerini etkin kullanarak adil bir sistemle çalışmasını sağlayabilecek olmasıdır. Bu da sürdürülebilir küresel kalkınmanın temel amaçlarındandır. 

İş dünyasında kadın meselesinin üzerinde sürekli ve ısrarla durmamızın nedeni; bu hususta geliştirilebilecek alanların çokluğu küçük gayretler ile kazanılabilecek mesafenin büyüklüğüdür. 

İşte! kazanılabilecek bu büyük mesafe, yenilikçi insan kıymeti olan kadınların iş hayatında etkin olmalarını teşvik etmek ve destek olmakla başlayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.